Povjerenstvo za onkološku farmaciju

Povjerenstvo za onkološko ljekarništvo (povjerenstvo nadležno za bolničke, privatne i javne ljekarnike) obavlja sljedeće poslove:

1.    Izrađuje nacrt prijedloga pravilnika za rukovanje antineoplastičnim lijekovima
2.    Daje stručno mišljenje vezano uz akte u dijelu koji se odnosi na onkološko ljekarništvo
3.    Sukladno aktima predlaže propise vezane uz prostoru, opremu i osoblje
4.    Sudjeluje u vrednovanju rada (priprava antineoplastičnih lijekova) i vezano uz to sudjeluje kod izrade kolektivnih ugovora u dijelu koji se odnosi na onkološko ljekarništvo
5.    Na razini komore surađuje s institucijama EU i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi u dijelu koji se odnosi na onkološko ljekarništvo
6.    Održava stalne kontakte s drugim Komorama i institucijama vezano uz onkološko ljekarništvo
7.    Izrađuje smjernice za provođenje stručnog nadzora vezanog uz onkološko ljekarništvo
8.    Daje prijedlog plana potrebnih kadrova (magistra farmacije i ljekarničkih tehničara) ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili ministarstvu nadležnom za znanost u dijelu vezanom za onkološko ljekarništvo
9.    Izrađuje nacrt prijedloga Pravilnika stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara te program i plan stručnog usavršavanja u dijelu koji se odnosi na onkološkog ljekarništvo
10. Utvrđuje ispitni program i imenuje ispitnu komisiju za provođenje ispita za dobivanje odobrenja za samostalni rad u dijelu koji se odnosi na onkološko ljekarništvo
11. Obavlja vrednovanje stručnih i znanstvenih skupova vezanih uz onkološko ljekarništvo
12. Predlaže smjernice ljekarničke skrbi vezane uz onkološkog bolesnika
13. Predlaže smjernice vezane uz potpornu terapiju vezanu uz onkološko ljekarništvo
14. Svoj rad usklađuje s tijelima Komore
15. Obavlja i ostale poslove vezane uz onkološko ljekarništvo u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore

  Članovi:

1.      Dahna Arbanas,

2.      Eugen Javor,

3.      Marko Skelin,

4.      Vesna Pavlica,

5.      Lana Vitas.

Zamjenici članova :

1.      Koraljka Gobov Prstačić,

2.      Lorena Kostrić,

3.      Tomislav Kukor,

4.      Marina Matijašević Šekrlj,

5.      Marina Paladin

Predsjednica Povjerenstva: Vesna Pavlica

Zamjenik predsjednice Povjerenstva: Eugen Javor