Povjerenstvo za odnose s javnošću

Povjerenstvo za odnose s javnošću obavlja sljedeće poslove: 
  1. priprema predsjedniku Komore materijale vezane za nastupe u javnosti
  2. obavlja i druge poslove u vezi s davanjem priopćenja za javnost

Članovi:

1.      Damir Čavlović,

2.      Petra Filipović Radošević,

        3.      Maja Osenički Švarc,

4.      Ljubica Pavela,

5.      Petra Turčić.

Predsjednica Povjerenstva: 

Zamjenik Predsjednice Povjerenstva: -