Povjerenstvo za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:
 
  1. izrađuje prijedlog nacrta Kodeksa ljekarničke etike i deontologije
  2. prati i nadzire provođenje Kodeksa ljekarničke etike i deontologije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja
  3. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću i sadržaj ljekarničke usluge
  4. koordinira odnose među članovima Komore te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova
  5. raspravlja i daje mišljenje odnosno tumačenje o pojedinim problemima iz područja ljekarničke etike i deontologije
  6. razmatra pojedine slučajeve povreda Kodeksa ljekarničke etike i deontologije i upozorava članove na učinjene povrede
  7. prosljeđuje pojedine slučajeve Stegovnom sudu Komore
  8. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 

Članovi:

1.      Marija Burazer,

2.      Višnja Ivanušić,

3.      Ankica Pretković Babić,

4.      Mate Portolan,

5.      Marija Rajić

Zamjenici:

1.      Ana Boras,

2.      Mirela Ganza,

3.      Maida Ključo

4.       Maja Osenički Švarc

5.      Miranda Sertić.


Predsjednica Povjerenstva:  Višnja Ivanušić

Zamjenica predsjednice Povjerenstva:  Marija Burazer