Povjerenstvo za ekonomska pitanja

Povjerenstvo za ekonomska pitanja obavlja sljedeće poslove: 
  1. utvrđuje prijedlog cijena ljekarničke usluge odnosno marži osim za usluge ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
  2. priprema prijedloge mišljenja na akte za ugovaranje sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u svezi ekonomskih pitanja
  3. predlaže davanje suglasnosti na cijene ljekarničkih usluga dobrovoljnog osiguranja koje određuje ugovorom osiguravajuće društvo
  4. obavlja poslove vezane uz financijsko poslovanje magistara farmacije
  5. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 
 Članovi:

1.      Maša Čop,

2.      Antun Roca,

3.      Ksenija Plantak,

4.      Olgica Velkovski Škopić,

        5.      Mario Vrebčević

Zamjenici:

1.      Siniša Antolić,

2.      Josip Kalenić,

3.      Mate Knezović.

Predsjednik:  Mario Vrebčević

Zamjenica predsjednika Povjerenstva:  Olgica Velkovski Škopić