Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo

Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo obavlja sljedeće poslove: 
 1. vodi brigu da bolničke ljekarne imaju propisan prostor, opremu i kadrove
 2. provodi analizu stanja bolničkih ljekarni i standarda opremljenosti te daje načelne pojedinačne preporuke za opremanje i rad bolničkih ljekarni
 3. daje smjernice bolničkim ljekarnama za rad i promicanje načela farmaceutske skrbi te nadzire njihovu primjenu
 4. daje smjernice za provođenje racionalne farmakoterapije
 5. daje preporuke za pravilan, odnosno struci zasnovan status bolničkih ljekarnika u stacionarnim ustanovama
 6. zauzima se za pravilno vrednovanje rada bolničkih ljekarnika i u tom smislu sudjeluje kod izrade kolektivnih ugovora u dijelu koji se odnosi na bolničko ljekarništvo
 7. na zahtjev bolničkog ljekarnika inicira pružanje pravne zaštite i štiti pojedinačne i opće interese bolničkih ljekarnika
 8. svoj rad koordinira s tijelima Komore
 9. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 
 
 

Članovi:

 1. Dijana Dragičević,
 2. Marijeta Dukarić Kurtić
 3. Darija Kuruc Poje,
 4. Luka Markulin,
 5. Vedrana Međeši,
 6. Gordana Pivčević.

Zamjenici članova :

 1. Siniša Antolić,
 2. Maja Beser
 3. Ivana Marinović,
 4. Maja Radulović,
 5. Ivana Samardžić,
 6. Anita Šimić.


Predsjednica Povjerenstva:  

Zamjenica predsjednice Povjerenstva: