Područna vijeća

Područna vijeća sastoje se od podružnica. Podružnice se osnivaju za svaku županiju unutar Područnog vijeća. Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore s prebivalištem u županiji za koju se osniva podružnica.

 

I PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNIK                                          IVAN PEPIĆ 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA                VESNA KLJENAK 

Podružnica Grad Zagreb

·         predsjednik podružnice                     IVAN PEPIĆ   

·         zamjenica predsjednika podružnice  VESNA KLJENAK

Podružnica Zagrebačke županije

·         predsjednica podružnice                       ANA GALIĆ SKOKO 

·         zamjenica predsjednice podružnice   BRANKA ŠURINA 

Podružnica Krapinsko-zagorske županije

·         predsjednica podružnice                               IVA ŠANTEK 

·         zamjenica predsjednice podružnice              JANKO ŠPOLJAR

Podružnica Sisačko-moslavačke županije

·         predsjednik podružnice                                 DEJAN RADANOVIĆ 

·         zamjenica predsjednika podružnice              MARIJETA DUKARIĆ KURTIĆ 

Podružnica Karlovačke županije

·         predsjednica podružnice                               IRENA PENIĆ

·         zamjenica predsjednice podružnice              ANDREA POGAČIĆ 


II PODRUČNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA                                       SILVIJA HABUNEK 

ZAMJENICA PREDSJEDNICE               DEJAN KRALJIĆ 

Podružnica Varaždinske županije

·         predsjednica podružnice                               SILVIJA HABUNEK  

·         zamjenica predsjednice podružnice              DINA ŠINCEK 

Podružnica Međimurske županije

·         predsjednik podružnice                                 DEJAN KRALJIĆ 

·         zamjenica predsjednika podružnice              ANITA SMOLIĆ  


III PODRUČNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK                                          MATIJA POLGAR 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA                MAJA IVAČIĆ 

Podružnica Koprivničko-križevačke županije

·         predsjednica podružnice                               IRENA HADELAN 

·         zamjenica predsjednice podružnice              RENATA ROGULJIĆ

Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije

·         predsjednica podružnice                               TATJANA CIRHAN LAMZA 

·         zamjenica predsjednice podružnice              ŠTEFICA OREŠKOVIĆ KREŠIĆ 


IV PODRUČNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA                                        ALICA MILER 

·       ZAMJENIK PREDSJEDNICE                  ŽELJKO GÜTLLER 

Podružnica Virovitičko-podravske županije

·         predsjednica podružnice                               MAJA ŠANTIĆ 

·         zamjenica predsjednice podružnice              SANJA SABOLIĆ 

Podružnica Požeško-slavonske županije

·         predsjednica podružnice                               PERAK ŽELJKA 

·         zamjenica predsjednice podružnice              NADA PANĐIĆ 

Podružnica Brodsko-posavske županije

·         predsjednica podružnice                               ALICA MILER 

·         zamjenica predsjednice podružnice              MARGARETA GHIASSI  

Podružnica Osječko-baranjske županije

·         predsjednik podružnice                                 ŽELJKO GÜTLLER 

·         zamjenica predsjednika podružnice              KATARINA ŠTERN KASA 

Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

·         predsjednik podružnice                                 JAKOV DOGANČIĆ 

·         zamjenik predsjednika podružnice                JOSIP KALENIĆ 


V PODRUČNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA                            NATHALIE RAMLJAK 

ZAMJENICA PREDSJEDNICE    DIJANA DRAGIČEVIĆ 

Podružnica Primorsko-goranske županije

·         predsjednica podružnice                               DIJANA DRAGIČEVIĆ 

·         zamjenica predsjednice podružnice              ANA MARIJA ĐUKIĆ 

Podružnica Istarske županije

·         predsjednica podružnice                               MIRJANA JURIČIĆ 

·         Zamjenik predsjednice podružnice                VLATKO MIJAKOVSKI

·         predsjednica podružnice                               SANJA VELIĆAN LAŠKARIN 

·         zamjenica predsjednice podružnice              ANTONIJA ŠPOLJARIĆ 


VI PODRUČNO VIJEĆE

·         PREDSJEDNICA                JELENA JELASKA  

·         ZAMJENIK PREDSJEDNICE      IVAN KONTREC 

Podružnica Splitsko-dalmatinske županije

·         predsjednica podružnice                               TINA PRAŽEN 

·         zamjenica  predsjednice podružnice             DIJANA IVANDA 

Podružnica Zadarske županije

·         predsjednica podružnice                               NELA ŠUŠKO 

·         zamjenica predsjednice podružnice              BILJANA NINČEVIĆ 

Podružnica Šibensko-kninske županije

·         predsjednica podružnice                               SANJA RADAS 

·         zamjenica predsjednice podružnice              ANKA ČOGELJA 

Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije

·         predsjednica podružnice                               IVANA ANTUNICA POVRŽENIĆ 

·         zamjenica predsjednice podružnice              JULIJA DRAŽENOVIĆ VUKADINOVIĆ