Komisija za žalbe

Komisija za žalbe je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke tijela Komore prvog stupnja, osim na odluke Stegovnih sudova.
 
Članovi Komisije za žalbe su:

1.      Ivanka Sekošan, mag.pharm. predsjednica

2.      Vlatko Mijakovski, mag.pharm. član

3.      Višnja Ivanušić, mag.pharm. članica

4.      Marijana Brozović, mag.pharm. članica

5.      Lidija Krstinić, mag.pharm., članica