Izvršni odbor Komore

Izvršni odbor Komore čine: Predsjednik Komore, zamjenik Predsjednika Komore,   1 član Vijeća izabran od Vijeća Komore i 1 zastupnik Glavne skupštine izabran od Glavne skupštine Komore.
 
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
 
  1. izvršava zaključke i odluke Vijeća Komore
  2. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Glavnu skupštinu i Vijeće Komore
  3. daje prijedlog Poslovnika o radu Izvršnog odbora
  4. utvrđuje prijedloge općih akata i provedbenih propisa Komore
  5. izrađuje i daje mišljenja Vijeću Komore kod pripreme nacrta propisa iz oblasti zdravstva
  6. razmatra problematiku ugovaranja ljekarni sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravateljima
  7. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Komore
 
Članovi Izvršnog odbora su Ana Soldo, Mario Vrebčević, Ivan Pepić, Kamilo Rudeš, Alen Neziri i Marija Vinković.