Pravilnici

 NazivDatum kreiranja
Pravilnik o uredskom poslovanju Hrvatske ljekarničke komore22.12.2020
Pravilnik o uredskom poslovanju9.12.2020
Pravilnik o radu i kaznenim mjerama Stegovnog suda HLJK6.10.2020
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu18.3.2020
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu HLJK3.12.2019
Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarni12.11.2019
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad 14.6.2019
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu upisa, vođenja i sadržaju Registra28.11.2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu HLJK28.11.2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu HLJK24.11.2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad 11.10.2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Povjerenstava HLJK11.10.2017
Pravilnik o radu Povjerenstava HLJK 11.05.2017.12.5.2017
Pravilnik o oglašavanju 11.05.2017.12.5.2017
Pravilnik o uvjetima, načinu upisa, vođenja i sadržaju Registra- pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja magistara farmacije -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu26.10.2016
Pravilnik o radu područnih vijeća i podružnica Hrvatske ljekarničke komore -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o radu HLJK -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela HLJK -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o dužnosti čuvanja službene i profesionalne tajne26.10.2016
Pravilnik o arbitraži26.10.2016
Pravila dobre ljekarničke prakse- pročišćeni tekst26.10.2016