Izjava o pristupačnosti

Hrvatska ljekarnička komora nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine" br. 17/19.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Hrvatske ljekarničke komore: http://www.hljk.hr/

Stupanj usklađenosti 
Ova mrežna stranica (http://www.hljk.hr/) je djelomično usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

·         Nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta

·         Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom

·         Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici

·         Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribute

·         Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis

·         Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja

·         Dio poveznica nije podcrtan, a dio poveznica nije deskriptivan

·         Dio poveznica prikazan je s tekstom ovdje, više…

·         Datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

·         Nije osiguran alternativni zvučni opis informacija.

Hrvatska ljekarnička komora radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. godine, prema predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske ljekarničke komore.

Izjava je zadnji put revidirana 7. rujna 2020. godine.

Hrvatska ljekarnička komora će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike mrežne stranice Hrvatske ljekarničke komore da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Hrvatsku ljekarničku komoru.
Sve upite i primjedbe vezane za pristupačnost mrežne stranice Hrvatske ljekarničke komore korisnici mogu dostaviti službeniku za informiranje HLJK putem elektroničke pošte: informiranje@hljk.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.