Obavijest za oglašivače

Hrvatska ljekarnička komora obavještava sve svoje članove o radu ureda Komore, novostima iz HZZO-a i Ministarstva zdravlja te o ostalim događanjima u struci putem Biltena Komore koji se objavljuje periodično, tri do četiri puta godišnje. Bilten se dostavlja na kućnu adresu svakog člana Komore.
Ovim Vam putem nudimo suradnju na način da na stranicama Biltena reklamirate svoje proizvode i na taj način pridonosite informiranju magistara farmacije o novitetima i postignućima na tržištu lijekova i medicinskih proizvoda te ostalih proizvoda koji se prodaju u ljekarnama.

U nastavku se nalazi Odluka Vijeća Komore o cijeni oglasa te Vas molimo da nas o mogućoj suradnji kontaktirate na adresi, Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb, Martićeva 27/II, tel. 01/4616-805 ili na e-mail: hljk@hljk.hr

 Odluka o cijeni oglasa