Datum:   31.10.2019
Javnozdravstvena akcija povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2019.

Poštovane kolegice i kolege,

kako bismo ukazali na značaj ljekarničke intervencije u prevenciji interakcija lijekova u osoba oboljelih šećerne bolesti, Hrvatska ljekarnička komora poziva vas da se priključite javnozdravstvenoj akciji koja će se provoditi u hrvatskim ljekarnama.

Cilj akcije

Utvrđivanje učestalosti interakcija lijekova u populaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 koje se liječe hipoglikemicima te imaju najmanje dva komorbiditeta zbog kojih primjenjuju kroničnu terapiju/e.

Šećerna bolest – značajan javnozdravstveni problem čijem rješavanju ljekarnici daju svoj obol

Rastuća učestalost šećerne bolesti u općoj populaciji predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Šećerna bolest tipa 2, koja je ujedno i najčešći oblik dijabetesa, najčešće pogađa stariju populaciju (> 65 godina) koja usto često boluje od dvije ili više kroničnih bolesti te se zbog toga najveći broj lijekova propisuje upravo bolesnicima starijim od 65 godina. U toj dobnoj skupini trostruko je češća i potrošnja dodataka prehrani i biljnih lijekova nego u drugim dobnim skupinama.

Osnova liječenja šećerne bolesti jesu pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i edukacija bolesnika o bolesti. Kada se navedenim mjerama ne može postići optimalna regulacija glikemije, a imajući u vidu činjenicu da je šećerna bolest u osnovi progresivna bolest, prelazi se na farmakološku terapiju. Terapija obično zahtjeva korištenje većeg broja lijekova, kako zbog kontrole same bolesti, tako i zbog pridruženih bolesti. Osoba oboljela od šećerne bolesti tipa 2 vrlo često ima prekomjernu tjelesnu težinu, povišen krvni tlak, dislipidemiju, bolna stanja… Stoga se, u pravilu, kod takvog bolesnika standardno primjenjuju tri do četiri lijeka, ali ovisno o komplikacijama i komorbiditetu brojka može narasti i do deset, što povećava rizik od nuspojava terapije i interakcija među lijekovima (uzimanje šest ili više lijekova četverostruko povećava rizik od neželjenih učinaka).

Propisivanje lijekova mora biti u skladu s načelima racionalne farmakoterapije; potrebno je izabrati najučinkovitiji lijek, uz najmanji rizik i najmanji trošak, uz poštovanje bolesnikovog izbora. Ovo je osobito značajno kod starije populacije jer fiziološke promjene u starosti značajno utječu na farmakodinamiku i  farmakokinetiku lijekova; protok krvi kroz jetru i bubreg se smanjuje gotovo za polovicu, oštećenje bubrega je prisutno u gotovo polovice starijih osoba, srčano popuštanje u gotovo 40%, a promijenjen je i odnos masnog i mišićnog tkiva te smanjena razina serumskih proteina. Jasno je i da je starija populacija izuzetno heterogena u pogledu tjelesne kondicije pa terapija mora biti individualizirana i prilagođena svakom pojedinom pacijentu nakon procjene njegovog općeg stanja, pokretljivosti, prehrambenih navika, kognitivnog i socijalnog statusa. Pritom se liječnici pridržavaju razvijenih i primjenjivih smjernica u propisivanju lijekova starijim osobama, a odluka o propisivanju lijeka je utemeljena na pomnoj kliničkoj prosudbi liječnika koji lijek propisuje.  

·       Kada će se provoditi akcija?

U razdoblju od 31.10.2019. do 11.11.2019.

·       Što će se raditi?

Ljekarnici će u ljekarnama prikupljati podatke o propisanoj terapiji osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 koje imaju najmanje dvije pridružene bolesti zbog kojih im je propisana kronična terapija.

Uključni kriteriji:

-          šećerna bolest tip 2

-          najmanje 1 hipoglikemik u terapiji

-          najmanje 2 lijeka iz drugih terapijskih skupina u kroničnoj primjeni

Prikupljene podatke ljekarnici će analizirati koristeći besplatan i dostupan alat za provjeru interakcija Medscape Drug Interaction Checker, dostupan na: https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker.

Po završetku akcije ljekarnici će poslati izvještaj o broju utvrđenih interakcija koje su ocijenjene klinički značajnima – program će ih označiti „contraindicated“ - KONTRAINDIKACIJA, „serious“ - OZBILJNA INTERAKCIJA i „monitor closely“ - PAŽLJIVO PRATITI.

·       Kako i kome se šalje izvještaj?

U prilogu ovog poziva dostupna vam je tablica u koju je potrebno upisati broj analiziranih lijekova kod pojedinog pacijenta, ukupan broj utvrđenih klinički značajnih interakcija te broj utvrđenih interakcija u svakoj od navedenih kategorija.

Vaše rezultate potrebno je poslati Hrvatskoj ljekarničkoj komori na e-mail adresu hljk@hljk.hr po završetku akcije, a najkasnije 13.11.2019.

Tablicu izvještaja možete preuzeti OVDJE.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak