Datum:   1.4.2010
KONTAKT, ŽIRO RAČUN I RADNO VRIJEME KOMORE

Ured Komore možete kontaktirati:

 
Poštom - Martićeva 27/III, 10 000 Zagreb
Telefonom +385-1-4616-805, 01/ 4633-873
Faxom - +385-1-46-16-017
E-mailom – hljk@hljk.hr
 

Žiro Račun HLJK : 2360000-1101243041, poziv na broj: JMBG, model: 12
IBAN HR8523600001101243041
OIB: 49353978858

Godišnja članarina za sve članove je 500,00 kuna.

Radno vrijeme Hrvatske ljekarničke komore je:
- ponedjeljkom-12,00 do 20,00 sati
- utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom - 8,00-16,00

   
Povratak