Datum:   27.11.2019
KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC traži magistru/magistra farmacije

         KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC objavljuje natječaj

         za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

- jednog/jedne magistra/ice farmacije za rad u Ljekarni u Slunju.

Djelatniku je OSIGURAN STAN bez plaćanja najamnine.

Uvjeti - VSS magistar farmacije sa završenim sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim

studijem/farmaceutskog smjera/, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti dokumentaciju u presliku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: životopis, domovnica, diplomu o završenom studiju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad /licenca/, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ako postoji radno iskustvo), potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu.

Cjelovit tekst javnog natječaja dostupan je na internetskoj stranici Karlovačke ljekarne Karlovac

www.mojkvart.hr/Karlovac/ljekarna/karlovacka-ljekarna  NATJEČAJI.

Kontakt:

Snježana Skukan, mag. pharm.                        tel: 047 614-726, mob: 095 445 4560

Mr. sc. Dahna Arbanas, mag. pharm., spec.  tel:047 417-261, mob: 095 445 4561


   
Povratak