Za organizatore

Ukoliko želite da se predavanje u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore molimo da:
  1. Ispunite zahtjev za vrednovanje skupa koji možete pronaći ovdje
  2. Najmanje 15 dana prije održavanja skupa u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju koju možete pronaći ovdje
  3. Po završetku skupa, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite popis pasivnih i aktivnih sudionika skupa te excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici stručnog skupa istim redoslijedom kao u listi pasivnih odnosno aktivnih sudionika (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike)

Gore objavljeni obrasci Lista pasivnih i aktivnih sudionika propisani su Pravilnikom te ih je obvezno dostavljati u propisanom obliku sa svim propisanim sadržajem. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune zahtjeve, a ured Komore upisivati bodove za vrednovane skupove u slučaju slanja nepotpunih lista sudionika. Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, pozvat će organizatora stručnog usavršavanja da u roku od 15 dana dopuni zahtjev. Pod potpunom dokumentacijom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 19. Pravilnika. Dozvoljena je tolerancija do 10% krivih podataka na listama (odnosi se na Listu pasivnih i Listu aktivnih sudionika te excel tablicu s popisom aktivnih i pasivnih sudionika). 

Organizator stručnog usavršavanja plaća zakasninu ukoliko ne dostavi potrebnu dokumentaciju u propisanom roku:
1. u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 16-30 dana nakon održavanja stručnog skupa,
2. u iznosu od 1 000,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 31-45 dana nakon održavanja stručnog skupa,
3. u iznosu od 1 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 46-60 dana nakon održavanja stručnog skupa,
4. u iznosu od 2 100,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena više od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa.

Ukoliko organizator stručnog usavršavanja ne dostavi potpune podatke u roku od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa, navedeni podatak će se objaviti na web stranici Komore kako bi članovi Komore bili upoznati s razlogom zbog kojeg im nisu upisani bodovi u propisanom roku u evidencijski list.

Za skupove čije troškove snosi organizator i nemaju kotizaciju sudionika, organizator je obvezan platiti taksu Komori u iznosu 2.100,00 kn, a za svako ponovljeno predavanje na istu temu 1.400,00 kn na IBAN HR8523600001101243041. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Studij farmacije u Splitu i svi nastavni zavodi za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj su oslobođeni plaćanja naknade Komori za vrednovanje organiziranih stručnih skupova.

Za skupove gdje sudionici plaćaju kotizaciju, organizator je obvezan uplatiti 15% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije na IBAN HR8523600001101243041, s tim da je minimalan iznos za uplatu 2.100,00 kuna. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu i Studij farmacije u Splitu obvezni su uplatiti 5% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije.


WEBINAR- ODLUKA VIJEĆA

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom COVID-19 virusa te nemogućnošću održavanja stručnih skupova u svrhu stručnog usavršavanja magistara farmacije Vijeće Hrvatska ljekarničke komore donijelo je ODLUKU o uvođenju dodatnog  oblika stručnog usavršavanja magistara farmacije za vrijeme epidemije COVID-19 i šire u Republici Hrvatskoj.

Odluku Vijeća HLJK možete pogledati ovdje.

Odluku Povjerenstva za stručno usavršavanje HLJK možete pogledati ovdje

Sadržaj koji je potrebno poslati prilikom slanja zahjteva za bodovanje webinara možete pogledati ovdje.

Zahtjev za bodovanje webinara možete pronaći ovdje. Potrebno je obilježiti u Zahtjevu pod "II. Tečajevi- On-line".