Termini ispita

Termini za održavanje ispita u Hrvatskoj ljekarničkoj komori u postupku izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad za 2018.:

 

 19. veljače 2018. u 12,30h

27. travanj 2018. u 9,00 h

20. lipanj 2018. u 10,00 h

11. rujna 2018. u 9,00 h

24.listopad 2018. u 10 sati

12. prosinac 2018.

Vrijeme ispita odredit će se sukladno broju odazvanih kandidata i kategoriji ispitivanja te će biti naznačeno u pismenom pozivu.

Mjesto održavanja ispita: HLJK, Martićeva 27, Zagreb

Prijava ispita vrši se putem e-maila (hljk@hljk.hr) najkasnije 10 dana prije ispita 


Za ispit se uplaćuje naknada u iznosu od 1.500,00 kuna i članarina u iznosu od 500,00 kuna.

IBAN + žiro račun HLJK: HR8523600001101243041

Poziv na broj: JMBG ili OIB


Ispitna područja

Prvo Odobrenje - kandidati koji imaju položen stručni ispit


Obnova Odobrenja 

 

Prvo Odobrenje nakon rada pod nadzorom

Odobrenje nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

-ispitna pitanja

-popis akata

-program ispita I

 Dokumenti koji su potrebni za upis u Komoru (potrebno je donijeti originale na uvid):