Za organizatore

Ukoliko želite da se predavanje u organizaciji Vaše tvrtke boduje prema Pravilniku Komore molimo da:
  1. Ispunite zahtjev za vrednovanje skupa koji možete pronaći ovdje
  2. Najmanje 15 dana prije održavanja skupa u ured Komore e-mailom ili poštom dostavite potrebnu dokumentaciju koju možete pronaći ovdje
  3. Po završetku skupa, u roku od 15 dana, u ured Komore dostavite popis pasivnih i aktivnih sudionika skupa te excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici stručnog skupa istim redoslijedom kao u listi pasivnih odnosno aktivnih sudionika (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike)

Gore objavljeni obrasci Lista pasivnih i aktivnih sudionika propisani su Pravilnikom te ih je obvezno dostavljati u propisanom obliku sa svim propisanim sadržajem. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune zahtjeve, a ured Komore upisivati bodove za vrednovane skupove u slučaju slanja nepotpunih lista sudionika. Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, pozvat će organizatora stručnog usavršavanja da u roku od 15 dana dopuni zahtjev. Pod potpunom dokumentacijom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 19. Pravilnika. Dozvoljena je tolerancija do 10% krivih podataka na listama (odnosi se na Listu pasivnih i Listu aktivnih sudionika te excel tablicu s popisom aktivnih i pasivnih sudionika). 

Organizator stručnog usavršavanja plaća zakasninu ukoliko ne dostavi potrebnu dokumentaciju u propisanom roku:
1. u iznosu od 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 16-30 dana nakon održavanja stručnog skupa,
2. u iznosu od 1 000,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 31-45 dana nakon održavanja stručnog skupa,
3. u iznosu od 1 500,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena u roku od 46-60 dana nakon održavanja stručnog skupa,
4. u iznosu od 2 100,00 kuna, ukoliko dokumentacija nije dostavljena više od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa.

Ukoliko organizator stručnog usavršavanja ne dostavi potpune podatke u roku od 60 dana nakon održavanja stručnog skupa, navedeni podatak će se objaviti na web stranici Komore kako bi članovi Komore bili upoznati s razlogom zbog kojeg im nisu upisani bodovi u propisanom roku u evidencijski list.

Za skupove čije troškove snosi organizator i nemaju kotizaciju sudionika, organizator je obvezan platiti taksu Komori u iznosu 2.100,00 kn, a za svako ponovljeno predavanje na istu temu 1.400,00 kn na IBAN HR8523600001101243041. Iznimno, prema odluci Vijeća Komore iz 26. ožujka 2015., svi nastavni zavodi za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj su oslobađeni plaćanja naknade Komori za vrednovanje organiziranih stručnih skupova.

Za skupove gdje sudionici plaćaju kotizaciju, organizator je obvezan uplatiti na IBAN HR8523600001101243041, 15% od prihoda ostvarenog od kotizacija koje su uplatili magistri farmacije, s tim da je minimalan iznos za uplatu 2.100,00 kuna na IBAN HR8523600001101243041.