Datum:   12.9.2019
05.03.2020. Kontrola mikrobiološke kontaminacije nesterilnih proizvoda

Organizator: HFD – Sekcija za analitiku lijekova

Naziv skupa: Kontrola mikrobiološke kontaminacije nesterilnih proizvoda

Mjesto održavanja skupa: Zagreb - HFD, Masarykova 2

Datum i vrijeme održavanja skupa:  05.03.2020. u 18 sati

Način prijave: Prijava nije potrebna

Skup će biti vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije


   
Povratak