Datum:   14.6.2019
25.-28.09.2019. "9. HRVATSKI KONGRES FARMAKOLOGIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM"

Organizator: Hrvatsko društvo farmakologa, HALMED, Medicinski fakultet Zagreb

Naziv skupa: 9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja skupa: Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum i vrijeme održavanja skupa: 25.-28.09.2019.

Program i način prijave


Skup će biti vrednovan sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije.


   
Povratak