Datum:   6.11.2019
E-tečaj " RAZUMIJEVANJE IZAZOVA ADHERENCIJE U LIJEČENJU BOLESNIKA..."

Organizator : HRVATSKO DRUŠTVO ZA HIPERTENZIJU

Naziv e-tečaja : RAZUMIJEVANJE IZAZOVA ADHERENCIJE U LIJEČENJU BOLESNIKA S 
                              HIPERTENZIJOM, HIPERLIPIDEMIJOM, ZATAJIVANJEM SRCA I    
                              GLAUKOMOM

Trajanje e-tečaja : 25.10. 2019. - 22.01.2020.

E-tečaju se može pristupiti na : edu.e-med.hr

E-tečaj je bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju sa 1 bod.

   
Povratak