Specijalizacije

Magistri farmacije u Hrvatskoj mogu specijalizirati sljedeća područja farmacije:

 • ispitivanje i kontrolu lijekova,
 • farmaceutsku tehnologiju,
 • kliničku farmaciju – bolničko ljekarništvo i
 • kliničku farmaciju – javno ljekarništvo.
Više o uvjetima i programima specijalizacija pročitajte u Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08).

Magistrima farmacije u Hrvatskoj su također dostupni brojni poslijediplomski specijalistički studiji iz raznih područja o kojima se trebaju informirati na fakultetima koji nude takve studije.

Odgovorna institucija za provođenje specijalističkog staža je Ministarstvo zdravstva RH i to Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse

U nastavku se nalazi lista glavnih mentora za specijalizacije. Kontakt podaci glavnih mentora dostupni su na upit putem ureda Hrvatske ljekarničke komore.
 

LISTA GLAVNIH MENTORA U SKLOPU SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA MAGISTARA FARMACIJE:

I. Specijalizacija ispitivanje i kontrola lijekova

 1. Rajka Truban Žulj, mag.pharm., specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 2. Mr.sc. Lara Lekić Kužina, mag.pharm., HALMED
 3. Zrinka Šimundža–Perojević, mag.pharm., specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 4. Dr.sc. Josipa Cvek mag.pharm, HALMED
 5. Mirela Filipec, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 6. Mr. sc. Planinka Jakšić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED
 7. Mr. sc. Željka Davosir Klarić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED.

II. Specijalizacija farmaceutska tehnologija

 1. Jasminka Krznar, mag.pharm., specijalist farmaceutske tehnologije, OB Zabok
 2. Mr.sc. Franjka Colnago, mag.pharm., specijalist farmaceutske tehnologije, Ljekarne Joukhadar
 3. Mr.sc. Darko Takač, mag.pharm., specijalist farmaceutske tehnologije, Gradska ljekarna Zagreb
 4. Ana Petrić, mag. pharm., specijalist farmaceutske tehnologije, Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

III. Specijalizacija klinička farmacija - bolničko ljekarništvo

 1. Mirjana Ptičar Canjuga, mag.pharm., specijalist kliničke farmacije, OB Varaždin,
 2. Gordana Knežević Tometić, mag.pharm., specijalist kliničke farmacije, KB Sestre Milosrdnice, Klinika za tumore Zagreb.

IV. Specijalizacija klinička farmacija - javno ljekarništvo

 1. Mr.sc. Dahna Arbanas, mag.pharm., specijalist kliničke farmacije, Karlovačka ljekarna
 2. Milka Jukić, mag.pharm, specijalist farmaceutske informatike, Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.