Datum:   13.6.2012
eZdravstvo - konferencija

 

Od 03-05.rujna 2012.godine u Bolu, na otoku Braču, će se održati konferencija iz područja e-Zdravstva,“IT SYSTEMS 2012, e-HEALTH & m-HEALTH 2012“.
Jedno od područja interesa ove konferencije su novi trendovi i načini povezivanja IT sustava s e-zdravstvom i m-zdravstvom.
U e-zdravstvu je obuhvaćeno trenutno stanje informatizacije zdravstvene zaštite u RH, kao i buduće mogućnosti, izazovi, proširenja, trendovi i najnovije vijesti iz ovog područja.
 
Više informacija možete naći na fercard.fer.hr
 
O bodovanju konferencije bit će odlučeno sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja magistara farmacije.
   
Povratak