Datum:   14.5.2020
COVID-19: Rad sa stručnim suradnicima farmaceutskih tvrtki

Poštovane kolegice i kolege,

nastavno na vaše upite ovim putem dostavljamo preporuke vezane za rad sa stručnim suradnicima farmaceutskih tvrtki te ostalim poslovnim suradnicima.

Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 preporuke su da se sastanci sa stručnim suradnicima farmaceutskih tvrtki te ostalim poslovnim suradnicima održavaju telefonski ili putem digitalnih platformi.

Pripremili smo letak kako bismo vam olakšali komunikaciju sa stručnim suradnicima koji možete pronaći ovdje.

Nastavno na vaše upite vezane za održavanje promocija, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 preporuka je da se iste ne održavaju budući da nije moguće zadovoljiti epidemiološku preporuku o ograničenom kontaktu (kraćem od 15 minuta) i socijalnoj distanci (2 metra), ali konačna odluka o održavanju promocija je poslovna odluka svake ljekarne.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak