Datum:   17.10.2019
Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) za farmaceutske tehničare

Poštovani,

obavještavamo Vas da, sukladno odluci Ministarstva rada i mirovinskog sustava, mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) za farmaceutske tehničare mogu koristiti ljekarne iz sljedećih županija:

 • Zagrebačka i Grad Zagreb
 • Krapinsko-zagorska
 • Sisačko-moslavačka
 • Varaždinska
 • Koprivničko-križevačka
 • Bjelovarsko-bilogorska
 • Virovitičko-podravska
 • Šibensko-kninska
 • Vukovarsko-srijemska
 • Splitsko-dalmatinska

i to prema broju raspoloživih nezaposlenih osoba koji je naveden u tablici koju možete pogledati OVDJE (stanje nezaposlenih na dan 30.9.2019. godine).

Procedura podnošenja zahtjeva

1.   Prije korištenja mjere obvezno je objaviti prijavu potrebe za radnikom na:

 • za to propisanom obrascu dostupnom na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr koji možete preuzeti i OVDJE,
 • programu stručnog osposobljavanja čiji obrazac možete preuzeti OVDJE.

Prijava potrebe za radnikom je oglašeno radno mjesto/mjesto za stručno osposobljavanje koje poslodavac dostavlja Zavodu osobno, poštom, telefonom, elektroničkom poštom i drugim kanalima komunikacije, a sadrži osnovne podatke o poslodavcu te uvjete koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova za koje se traži posredovanje Zavoda. Prijavu potrebe za radnikom za poslodavce za koje je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem javnog natječaja, Zavod će u svojim sredstvima javnog informiranja objaviti u najkraćem trajanju od 7 dana.

2. Tek po objavljenom i provedenom natječaju moguće je podnijeti zahtjev za  korištenje mjere koji je dostupan na stranici  http://mjere.hr/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/

Zahtjev za korištenjem mjere podnosi se prema sjedištu poslodavca u nadležni regionalni/područni ured Zavoda (informacije o regionalnim/područnim uredima dostupne su na sljedećem linku: http://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php ).

Ciljane skupine mjere su:

 • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru SOR u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te su prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te su prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

 Vrsta troškova koje snosi Zavod:

 Poslodavcu:

 • uplata obveznih doprinosa mirovinskom osiguranju (HZMO), što za 12 mjeseci iznosi 7.704,6 kn
 • uplata obveznih doprinosa zdravstvenom osiguranju (HZZO), što za 12 mjeseci iznosi 6.356,28 kn
 • trošak obrazovanja ukoliko postoji, a najviše do 7.000 kn

 Polazniku:

 • novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na SOR-u, a koja u 2019. godini iznosi 3.000,00 kn
 • trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita za obveznike polaganja istog, osim ako zakonskim i podzakonskim propisima nije drugačije regulirano

 Vrsta troškova koje snosi poslodavac:

 • trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja (neoporezivo davanje)

 Mentorstvo:

 • poslodavac mora za polaznike koji su obveznici polaganja stručnog ili majstorskog ispita imati osiguranog mentora koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo (najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje mentorira ukoliko ne ispunjava uvjet kvalifikacije i razine obrazovanja) na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja te razrađen program stručnog osposobljavanja. Ukoliko mentor nema odgovarajuće zanimanje i razinu obrazovanja, stečeno iskustvo mentora poslodavac dokazuje ispisom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovorom o radu.

Osim navedenog, postoje i određeni uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac, a više informacija dostupno je na sljedećem linku: http://mjere.hr/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/

Hrvatska ljekarnička komora

   
Povratak