Datum:   20.9.2019
e-savjetovanje: Prijedlog Pravilnika o načinu oglašavanja rada ljekarni

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se nacrt prijedloga izmjena Pravilnika o načinu oglašavanja rada ljekarni.

Naime, usvojenim prijedlogom Odluke o donošenju Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji (drugim nazivom: Akcijski plan Ministarstva gospodarstva za liberalizaciju tržišta usluga na području ljekarništva), Republika Hrvatska se obvezala izmijeniti 3 Pravilnika iz područja ljekarništva:

1.       Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

2.       Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

3.       Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarni.

Ovim prijedlogom izmjena Pravilnika o načinu oglašavanja rada ljekarni predlaže se:

  •          Uvesti mogućnost oglašavanja ljekarničkih usluga neograničeno – Namjera je omogućiti svim ljekarnama promoviranje i oglašavanje svakog stručnog i zdravstvenog sadržaja. Ljekarnici su pouzdani izvor informacija u zdravstvenom sustavu i najpristupačniji zdravstveni radnici. Zaštita stručne neovisnosti ljekarnika, čuvanje njihove slobode u odnosu na komercijalni pritisak, od iznimne je važnosti za daljnji razvoj ljekarničke prakse.
  •          Uvesti mogućnost oglašavanja ljekarničkih usluga na stručnim usavršavanjima magistara farmacije (na predavanjima, radionicama, seminarima, kongresima i slično)
  •          Produljiti rokove za jednokratno oglašavanje ljekarne
  •          Ukinuti mogućnost ostvarivanja pogodnosti na sve lijekove (lijekove koji se izdaju na recept i lijekove koji se izdaju bez recepta) jer lijek nije roba
  •          Ukinuti mogućnost dijeljenja kupona s popustima
  •          Uvesti kontakt podatke ljekarne i mogućnost podnošenja prigovora na rad magistra farmacije sukladno odredbi članka 27. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Svi zainteresirani članovi mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o oglašavanju najkasnije do 9. listopada 2019. godine na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o oglašavanju“.

Nacrt prijedloga izmjena Pravilnika o oglašavanju s obrazloženjima možete pronaći ovdje, a pročišćeni tekst Pravilnika možete pronaći ovdje.

Vaša Komora


   
Povratak