Datum:   19.9.2019
e-savjetovanje: Prijedlog Pravilnika o minimalnim uvjetima

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se nacrt prijedloga izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Naime, usvojenim prijedlogom Odluke o donošenju Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji (drugim nazivom: Akcijski plan Ministarstva gospodarstva za liberalizaciju tržišta usluga na području ljekarništva), Republika Hrvatska se obvezala izmijeniti 3 Pravilnika iz područja ljekarništva:  

1.       Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe,

2.       Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,

3.       Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarni.

Ovim prijedlogom izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti predlaže se:

  1.        Ukidanje obaveznog prostora za praonicu posuđa - Modernizacija procesa u ljekarnama, implementacija novih tehnologija te zahtjevi suvremenog zdravstvenog sustava donijeli su promjene u prostornim potrebama u funkcioniranju ljekarne. Stoga prostor praonice posuđa postaje nepotreban, a predstavlja otegotan zahtjev pri otvaranju ili preseljenju ljekarne.

2.       Ukidanje posebnog prilaza za dostavu robe – Postojanje dodatnog prostora za ulaz robe u ljekarnu predstavlja veliku prepreku u pronalaženju prikladnog i dostupnog prostora za ljekarnu.

3.       Umanjenje potrebne kvadrature za laboratorij - Ovisno o potrebama ljekarne potrebno je definirati minimalni prostor koji je potreban za izradu magistralnih i galenskih pripravaka koji su na Listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U skladu sa izmjenama Liste i sa modernizacijom ljekarničke opreme predlažemo umanjenje potrebnog prostora sa 15 m2 na 12 m2. Ljekarna u skladu sa tim promjenama može u svojoj organizaciji izdvojiti i veći prostor ukoliko je to potrebno.

4.       Ukidanje popisa stručnih knjiga i priručnika taksativno navedenih u Pravilniku – Obvezne stručne knjige i priručnici propisat će se posebnim aktom Komore.

Svi zainteresirani članovi mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti najkasnije do 9. listopada 2019. godine na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o minimalnim uvjetima“.

Nacrt prijedloga izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima možete pronaći ovdje, a važeći tekst Pravilnika možete pronaći ovdje.

Vaša Komora


   
Povratak