Datum:   30.8.2019
VAŽNO – od 1.9.2019. - Obrada računa za zdravstvene usluge pružene strancima

Poštovani članovi,

od 1. rujna 2019. godine primjenjuju se nova pravila o postupanju prilikom obrade računa za zdravstvene usluge pružene strancima kojima se sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguravaju u državnom proračunu.

Računi se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (a ne Ministarstvu zdravstva kao što je to do sada bilo), ali moraju glasiti odnosno biti naslovljeni na Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb te se dostavljaju putem CD-a ili DVD-a ili USB-sticka, odnosno uobičajenim načinom koji ljekarne koriste za dostavu računa za HZZO.

Računi se ispostavljaju u skladu s cijenama na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Za sve propisane lijekove s A liste lijekova

Ukupan iznos vrijednosti recepta:

•         Cijena lijeka s liste lijekova

•         Porez na dodanu vrijednost od 5%

•         Usluga za izdavanje lijeka

Ukoliko se lijek nalazi na B listi, iznos doplate snosi stranac.

Sudjelovanje u iznosu od 10 kuna ne plaćaju, jer su oslobođeni plaćanja.

Opseg pružanja zdravstvene zaštite ovisi o statusu stranca u RH:

STATUS STRANCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

OPSEG ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Djeca (s posebnim osvrtom na kategoriju djece bez pratnje)

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Azilanti i članovi njihovih obitelji

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Stranci pod supsidijarnom zaštitom i članovi njihovih obitelji

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Stranci – žrtve trgovanja ljudima

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u istom opsegu kao i osigurana osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Tražitelji međunarodne zaštite

Pravo na hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja

Osobe koje nezakonito borave u RH

Pravo na hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje

Napomena: Osobe koje nezakonito borave u RH svoj status obavezno dokazuju dokumentom MUP-a, koji dokument su ljekarne dužne kopirati i kopiju dokumenta priložiti uz račun za pruženu zdravstvenu uslugu.

O promjeni modela naplate zdravstvene zaštite obaviješteni su i proizvođači ljekarničkih aplikacija koje je izravno kontaktirao HZZO za sve potrebne izmjene procesa naplate.

Zaključno, iz proračuna RH od strane Ministarstva zdravstva plaća se zdravstvena zaštita u sklopu ljekarničke djelatnosti po sljedećim stavkama:

  •  Nabavna cijena lijeka,
  •  Iznos PDV-a na lijekove,
  •  Usluga za izdavanje lijeka na recept.

Doplatu za lijekove s B liste lijekova plaćaju pacijenti prilikom preuzimanja lijekova.

Račune naslovljene na Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb ljekarne šalju u područne urede HZZO-a prema mjestu sjedišta ljekarne.

Uputu Ministarstva zdravstva možete pogledati ovdje.


   
Povratak