Datum:   26.8.2019
Sastanak podružnice Varaždinske županije

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivam Vas na sastanak Podružnice HLJK-e Varaždinske županije koja će se održati

03.09.2019  (utorak) u 20 sati i 15 min. u prostorima Ljekarne Varaždinske županije ,Kolodvorska 18/kat

 Dnevni red:

1.Izvještaj o izborima za zastupnike Glavne skupštine HLJK-e iz Varaždinske županije

2.Prijedlog Podružnice  Varaždinske županije za predstavnika u Vijeće HLJK-e

3. Izbor novog predsjednika i zamjenika predsjednika Podružnice HLJK-e Varaždinske županije

4. Razno

Slavka Blaško,mag.pharm.

Predsjednica Podružnice HLJK-e Varaždinske županije


   
Povratak