Datum:   6.8.2019
e-tečaj Mjere minimizacije rizika Na-valproat

Poštovane kolegice i kolege,

od 01.01.2019. godine uvedene su nove Mjere minimizacije rizika (MMR) za lijek valproat koji je prvi lijek u širokoj primjeni i izdavanju u javnim ljekarnama s ovakvim mjerama. MMR obuhvaćaju intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

Stoga se otvara potreba edukacije o važnosti dodatnih informacija o lijeku koje je potrebno uputiti pacijentima kako bi se osigurala učinkovitost uz visoke rizike teratogenog djelovanja lijeka.

Hrvatska ljekarnička komora u suradnji sa Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je organizirala e-tečaj pod nazivom “Mjere minimizacije rizika” koji je  dostupan za sve članove Komore od 01.08.2019. godine na edukacijskoj platformi E-med.

Program e-tečaja obuhvaća 3 poglavlja:

1. Nuspojava lijeka

2. Mjere minimizacije rizika (MMR)

3. Mjere minimizacije (MMR) - primjer valproata

Edukacija se boduje u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije prema odluci Povjerenstva za stručno usavršavanje.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak