Datum:   29.7.2019
Izdavanje bioloških lijekova i zbrinjavanje otpada

Poštovane kolegice i kolege,

primjenom Liste lijekova 04.06.2019., biološki lijekovi adalimumab i etanercept kojima je na Osnovnoj listi lijekova pridružena oznaka “ RSRL93  “ te lijekovi za prvu liniju liječenja relaps remitentnog oblika multiple skleroze kojima je na Osnovnoj listi lijekova pridružena oznaka “ RSRL94  “, umjesto u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi mogu se temeljem propisanog lijeka na recept HZZO-a podizati u ljekarnama na razini primarne zdravstvene zaštite.

Smjernice RL93 i RL94 opisuju proces odobrenja terapije na recept:

·       RL93 (lijekovi adalimumab i etanercept): „Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijaliste. Temeljem prvog odobrenja lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna, a tek se nakon isteka tog perioda može početi propisivati na recept HZZO-a, isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Drugo odobrenje Bolničko povjerenstvo za lijekove može dati za razdoblje od 6 mjeseci, a svako sljedeće odobrenje se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci.“

·       RL94 (lijekovi za prvu liniju liječenja relaps remitentnog oblika multiple skleroze): „Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijaliste neurologa. Prvo odobrenje za primjenu lijeka izdaje se za razdoblje od 6 mjeseci, a svako sljedeće odobrenje za nastavak liječenja se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Lijek se može propisivati na recept HZZO-a samo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove za razdoblje na koje je odobren. Kod svakog novog bolesnika prvih mjesec dana (za vrijeme dok traje edukacija bolesnika o načinu primjene lijeka) lijek se primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga se može propisivati na recept HZZO-a.“

Biološka terapija je po svojoj indikaciji kronična terapija te način propisivanja i izdavanja bioloških lijekova u potpunosti podliježe odredbama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14 i 17/15).

S obzirom da je u Postupniku ostvarivanja prava na lijekove i propisivanja lijeka na recept HZZO-a za lijekove etanercept i adalimumab te lijekova za prvu liniju liječenja relaps remitentnog oblika multiple skleroze koji je dostavljen svim liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jasno naznačeno da se lijek ne može propisivati na recept HZZO-a osiguranoj osobi ako ona ne posjeduje važeće odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove, odgovornost za propisivanje takvog nevažećeg recepta je na izabranom liječniku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji lijek propisuje. Stoga, ljekarne nisu u tom dijelu odgovorne.

Više informacija o pravilnom propisivanju i izdavanju bioloških lijekova te lijekova za liječenje multiple skleroze u ljekarnama možete pogledati ovdje.

Pacijenti, koji temeljem odobrenja terapiju više ne primaju u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi već lijekove podižu u ljekarnama na razini primarne zdravstvene zaštite, su u bolnicama dobili spremnike za zbrinjavanje otpada. Ove spremnike pacijenti vraćaju zdravstvenoj ustanovi od koje su ih dobili (bolnici) ili u svoju ordinaciju obiteljske medicine u sklopu pripadajućeg doma zdravlja.

Ljekarne, obzirom da se ne bave pružanjem različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi, nisu dužne zbrinjavati otpad koji nastaje primjenom bioloških lijekova. Isto se odnosi i na sav drugi zarazni i zarazni oštri otpad, jer vodeći se istim tumačenjem, ljekarne ne zbrinjavaju korištene igle, lancete, trake, rukavice, gaze, zavoje i sl. iako se sve navedeno izdaje i preuzima u ljekarni.

Pojašnjenje u svezi zbrinjavanja otpada koji nastaje primjenom bioloških lijekova te općenito zbrinjavanja zaraznog otpada možete pogledati ovdje.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak