Datum:   18.7.2019
e-tečaj Biološka terapija u organizaciji HLJK

Poštovane kolegice i kolege,

Odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, od 4. lipnja 2019. godine dva biološka lijeka, etanercept i adalimumab, na temelju preporuke bolničkog specijaliste i uz odobrenje bolničkog povjerenstva za lijekove propisuju se na recept HZZO-a te podižu u javnoj ljekarni na razini primarne zdravstvene zaštite.

Uloga javnih ljekarnika nije samo u opskrbi i izdavanju lijekova, već i u prijenosu znanja i informacija o lijekovima pacijentima, ali i ostalim zdravstvenim radnicima. Prilikom izdavanja bioloških lijekova u javnoj ljekarni pacijente je nužno savjetovati o njihovoj pravilnoj primjeni, čuvanju i odlaganju.

Stoga je Hrvatska ljekarnička komora odlučila organizirati e-edukaciju za sve ljekarnike koja je dostupna od ponedjeljka 15.07.2019. godine na edukacijskoj platformi www.pharmabiz.hr za sve članove Komore.

Tečaj pod nazivom Biološka terapija sastoji se od tri tematska predavanja i testa provjere znanja:

·       Prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mr. pharm., spec. kliničke farmacije, redovita profesorica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava, je pripremila predavanje pod nazivom Biološka terapija u javnim ljekarnama.

·       Željana Margan Koletić, mr.pharm., voditeljica Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju HALMED, stalna članica Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA-PRAC), je pripremila predavanje pod nazivom Farmakovigilancija bioloških lijekova.

·       Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm., je pripremila predavanje pod nazivom Izdavanje bioloških lijekova u javnoj ljekarni.

Edukacija se boduje u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije prema odluci Povjerenstva za stručno usavršavanje.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak