Datum:   10.7.2019
Upute za rad s prekograničnim receptima

Poštovane kolegice i kolege,

HZZO je 2013. godine započeo proces uspostave interoperabilnosti sa zdravstvenim sustavima zemalja članica EU u sklopu kojeg se Hrvatska pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka eHDSI(Health Digital Service Infrastructure) koji međusobnim povezivanjem nacionalnih usluga zemalja članica osigurava kontinuitet njege za građane EU neovisno o tome u kojoj se zemlji članici nalaze.

Usluge eHDSI se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021., omogućavaju prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način, a uključuju eRecept (ePrescription), elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary).

U sklopu eHDSI Hrvatska od 17. Lipnja 2019. prihvaća recepte propisane u Finskoj.  Za sada je Finska jedina zemlja s kojojm je Republika Hrvatska dogovorila ovaj oblik suradnje. Opširnije o projektu i detaljan opis načina izdavanja lijekova na recept za državljane Finske možete pročitati u uputama koje je pripremio HZZO i koje možete pogledati ovdje.

Važno je napomenuti da se preuzeti recept putem ovog sustava ne fakturira HZZO-u nego se cijena lijeka naplaćuje pacijentu uz izdavanje R1 računa. Cijena lijeka koju ljekarnik naplaćuje pacijentu sadrži nabavnu cijenu lijeka s Liste lijekova HZZO-a, pripadajući PDV te maržu u skladu sa Odlukom o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koju je propisala Hrvatska ljekarnička komora.

U slučaju potrebe za podrškom, možete kontaktirati mail helpdesk@hzzo.hr ili telefon + 385 72 11 22 33 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati).

Napomena: HZZO će dostaviti obavijest o svakom daljnjem proširenju popisa zemalja čiji će građani moći realizirati recepte u ljekarnama u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak