Datum:   14.6.2019
Pravilnik o izmjenama i dopunama pr. o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samos. rad

Poštovani,

na web stranici Hrvatske ljekarničke komore objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad koji stupa na snagu osam dana od dana objave na web stranici Komore.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad možete preuzeti ovdje .


   
Povratak