Datum:   11.2.2019
Prijava nestašice lijekova

Poštovani,

HZZO je u protekloj godini proveo nekoliko izvanrednih i redovnih nadzora u ljekarnama s ciljem provjere izdanih lijekova na recept u odnosu na propisane lijekove od strane liječnika propisivača.

Nadzori su pokazali da su ljekarnici u pojedinim slučajevima izdavali znatno veći broj lijekova više nabavne cijene od nabavne cijene lijekova koje je liječnik propisao. Kontrolori HZZO-a su takvo izdavanje okarakterizirali kao prekršaj iz razloga što izdavanje nije provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept u smislu da nisu bile prijavljene nestašice tih lijekova i da je cijena izdanih istovrsnih lijekova bila viša od cijene propisanih lijekova.

Naime, navedeni Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept koji donosi HZZO predstavlja jedini dokument koji koriste kontrolori u svom radu. U članku 15. navedenog Pravilnika utvrđen je način izdavanja lijekova te je, između ostalog, propisano da :

·       Ako ljekarna nema propisani lijeka, obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe pribaviti najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni.

·       Iznimno, ako ljekarna nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Republike Hrvatske, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

Nastavno na rezultate provedenog nadzora, HZZO je uveo automatsku kontrolu propisanih i izdanih lijekova što je rezultiralo retaksacijom svih recepata za izdane istovrsne lijekove više nabavne cijene od nabavne cijene propisanog lijeka.

Međutim, preporuke koje je HZZO poslao liječnicima obiteljske medicine s ciljem motivacije propisivanja najjeftinijeg lijeka stvorile su situaciju da su najjeftiniji lijekovi vrlo često u nestašici koju proizvođači ne prijavljuju. Isto tako imamo česte slučajeve gdje lijek koji je najjeftiniji na listi lijekova nije nikada ni došao na tržište, a liječnici nemaju tu informaciju te ga propisuju pacijentima. Ljekarnik nema izbora i izda prvi lijek po sljedećoj višoj cijeni kako bi omogućio pacijentu terapiju.

Nestašica lijeka prema tumačenju HZZO-a je nedostupnost lijeka na tržištu koju im je prijavio proizvođač. Dinamika tih prijava ne odgovara realnom stanju te je stoga potrebno da i ljekarnici u slučaju da nisu u mogućnosti nabaviti lijek za pacijenta tu informaciju proslijede HZZO-u.

S ciljem zaštite ljekarni od odgovornosti prema nastalom stanju na koje nemaju utjecaja, dogovorili smo sa HZZO-om da ćemo Vam proslijediti zamolbu da prijavljujete sve nestašice lijekova na mail:

defektura@hzzo.hr

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak