Datum:   11.12.2018
Popis lijekova za koje se 01.01.2019. mijenja PDV

Poštovani,

sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 106/2018), koji stupa na snagu 01.01.2019., za sve lijekove s odobrenjem nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED-a) porez na dodanu vrijednost (PDV) će se obračunavati i plaćati po sniženoj poreznoj stopi 5%.

Popis svih bezreceptnih (OTC) lijekova, tradicionalnih biljnih lijekova i homeopatskih lijekova za koje će se 01.01.2019. promijeniti porezna stopa s 25% na 5%. možete pogledati u tablici u prilogu .

Popis navedenih lijekova, s pripadajućim BR/BRX statusom, preuzet je s HALMED-ove web stranice.

Na prvome listu sortiranje je napravljeno prema abecednom redu naziva lijeka, a na drugome listu sortiranje je napravljeno prema abecednom redu naziva nositelja odobrenja za stavljanje u lijeka u promet.


Hrvatska ljekarnička komora

   
Povratak