Datum:   7.12.2018
Stav Vijeća HLJK o popustu na bezreceptne lijekove

Nastavno na sve češću ponudu i oglašavanje popusta na bezreceptne lijekove od strane određenih proizvođača, posredstvom ljekarne prema krajnjim korisnicima, Vijeće Komore je na sjednici održanoj 26.travnja 2018. donijelo slijedeći stav:

Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima (Narodne novine broj: 43/2015) propisuje da se pod oglašavanjem o lijeku podrazumijeva oblik obavješćivanja o lijeku kojemu je namjena poticanje njegova propisivanja, izdavanja, prodaje i potrošnje u bilo kojem obliku, bez obzira na medij u kojem se takva aktivnost provodi.

Zakon o lijekovima (Narodne novine broj: 76/13, 90/14) propisuje da oglašavanje mora biti objektivno sa svrhom racionalne farmakoterapije i ne smije dovoditi u zabludu.

U vezi s gore navedenim, a budući da se radi o bezreceptnim lijekovima koji se koriste za samoliječenje, može se smatrati da je ponuda i oglašavanje popusta na cijenu određenog lijeka oblik reklame s namjenom navođenja na prekomjernu potrošnju bez opravdane indikacije.

Popusti na lijekove mogu imati za posljedicu poticanje na nepotrebnu kupnju lijekova i njihovo pogrešno korištenje, a mogu dovesti do komplikacija prvotne tegobe i razvoja bolesti ili do nastanka neke nove bolesti ili tegobe. Navedeno je od ključne važnosti za sigurnost pacijenta budući da i bezreceptni lijekovi mogu imati značajne nuspojave i interakcije, ako se ne primjenjuju prema uputama ljekarnika.

Popusti na lijekove također mogu dovesti do nepotrebnih gomilanja zaliha lijekova u kućnim ljekarnama, a tu se postavlja pitanje pravilnog čuvanja lijeka. Da bi lijek bio kvalitetan, siguran i učinkovit što u trenutku proizvodnje garantira proizvođač, a kasnije veledrogerija i ljekarna, lijek mora biti pravilno skladišten i transportiran sukladno zahtjevima regulatornih autoriteta i pravilima struke. Magistri farmacije u ljekarnama odgovorni su za pravilno čuvanje, izdavanje i savjetovanje o lijekovima, a ljekarne ispunjavaju tehničke zahtjeve za sigurno čuvanje lijeka.

Zaključno, ljekarna kao mjesto provođenja zdravstvene, odnosno ljekarničke skrbi ne bi trebala takvim tržišnim pristupom ohrabrivati pacijente na pretjeranu i neselektivnu nabavku lijekova i drugih proizvoda za potporu liječenju i očuvanju zdravlja, a što može dovesti do njihovog pretjeranog, nepotrebnog ili neopravdanog korištenja.


   
Povratak