Datum:   9.11.2018
Dodatak Hrvatske farmakopeje 4.6.

NOVOSTI

Objavljen je peti Dodatak šestom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.6. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku 9.6 Europske farmakopeje (Ph. Eur.), objavljenom u srpnju 2018. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Dodatku 9.5 Ph. Eur. stupili su na snagu do 31. kolovoza 2018. god. (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.6 Ph. Eur. dostupan je sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom Dodatku.

U predmetnom Dodatku u Hrvatsku farmakopeju uvršteni su prijevodi sedam novih monografija: Natrijev benzoat (0123), Saharoza (0204), Metilsalicilat (0230), Kalijev sorbat (0618), Sorbitol (0435), Urea (0743), Saharinnatrij (0787).

Ove monografije nastavak su objavljivanja prijevoda monografija na temelju upita iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. HALMED također poziva ostale kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

Godišnju licencu za korištenje svakog izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i Dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Da bi se Hrvatska farmakopeja učinila pristupačnijom širem krugu korisnika, cijena jedne licence od početka ove godine snižena je te sad iznosi 300,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku je omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik zaprima e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje

Također, počevši od ove godine omogućeno je kopiranje i ispis tekstova Hrvatske farmakopeje iz on-line izdanja.
   
Povratak