Datum:   17.10.2018
Preporuka za prodaju alkohola u ljekarnama isključivo u zdravstvene svrhe,

na inicijativu Carinske uprave - Sektora za trošarinu

U Zakonu o trošarinama predviđeno je da se pojedine pravne i fizičke osobe mogu osloboditi plaćanja trošarine na alkohol u slučaju da ga koriste za izradu lijekova ili u medicinske svrhe. Etilni alkohol 70% se sukladno odredbama Zakona o lijekovima smatra lijekom, služi za medicinske svrhe, a koristi se i kod izrade nekih galenskih i magistralnih lijekova.

Nastavno na inicijativu Carinske uprave - Sektora za trošarine kojom se pokušava ograničiti kupovina etilnog alkohola u ljekarnama za koji nije plaćena trošarina, a od kojega se rade likeri i drugi proizvodi u komercijalne ili osobne svrhe, Povjerenstvo za magistralne pripravke Hrvatske ljekarničke komore donosi sljedeću preporuku za prodaju alkohola u ljekarnama isključivo u zdravstvene svrhe:

„U ljekarni trebaju biti dostupna pakiranja od 100, 200, 300, 500 i 1000 ml 70 % alkohola.

Fizičkim osobama se može jednokratno izdati maksimalno 1000 ml, a pravnim osobama maksimalno 10 000 ml.“

Hrvatska ljekarnička komora   
Povratak