Datum:   15.10.2018
Certificirano osposobljavanje za kompetencije u ljekarništvu - pojašnjenje

Slijedom obavijesti o certificiranju koju je Hrvatska ljekarnička komora objavila na mrežnoj stranici dajemo sljedeće pojašnjenje:

     Ne želeći umanjiti važnost i kvalitetu prijeko potrebnih edukacija za ljekarnike, Hrvatska ljekarnička komora  ima obvezu skrenuti pozornost na percepciju informacije o stjecanju ljekarničkih kompetencija sa stajališta poslijediplomskog specijalističkog studija Kliničke farmacije i specijalizacije Kliničke farmacije.

Poslijediplomski specijalistički studijski program Klinička farmacija pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu omogućuje dodatnu izobrazbu farmaceuta kao aktivnih sudionika u sustavu pružanja zdravstvene skrbi. Sadržaj i ciljevi studija omogućuju polaznicima širenje znanja stečenih tijekom diplomskog studija, a koja se pokazuju potrebnim u suvremenom zdravstvenom sustavu.

Specijalizacija Klinička farmacija odobrena od strane Ministarstva zdravstva jest oblik poslijediplomskog stjecanja teorijskog i praktičnog stručnog znanja prema propisanom planu i programu Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (Narodne novine broj: 73/08).

Gore navedeni oblici poslijediplomskog stručnog usavršavanja su verificirani i institucionalno certificirani edukacijski programi od strane nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Ministarstva zdravstva.

S obzirom na postojeće propise o zdravstvu te lijekovima i ljekarništvu, postoji opravdana bojazan kako bi se korištenjem i promidžbom certifikata koji se stječu ne-evaluiranim i neodobrenim tečajevima, pacijente moglo dovesti u zabludu da se radi o višem i složenijem obliku edukacije odobrenom od strane nadležnih tijela. Stoga se upravo usklađivanjem postojećih edukacija  s regulatornim zahtjevima ljekarničke profesije u Republici Hrvatskoj osigurava  izbjegavanje mogućih zabluda o stečenim kompetencijama ljekarnika.

Ovo pojašnjenje se također, s obzirom na  regulatornu usklađenost ljekarničke profesije u RH, odnosi i na ostale poslijediplomske specijalističke studijske programe Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i ostale specijalizacije za magistre farmacije odobrene od strane Ministarstva zdravstva.

Iz svega navedenog proizlazi potreba za naglašavanjem jasne i nedvosmislene važnosti i potrebe da se magistri farmacije kontinuirano stručno usavršavaju na edukacijama koje su odobrene od strane državnih nadležnih tijela RH i Hrvatske ljekarničke komore.


   
Povratak