Datum:   15.10.2018
Certificirano osposobljavanje za kompetencije u ljekarništvu - ažurirana obavijest 15.10.2018.

Jedini važeći certifikati u Republici Hrvatskoj, koji potvrđuju kompetencije ljekarnika, su Diplome diplomskih i poslijediplomskih studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studija farmacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Uvjerenja o položenom stručnom ispitu i specijalističkom ispitu Ministarstva zdravstva RH  te Odobrenje za samostalan rad izdano od strane Hrvatske ljekarničke komore.

Provoditelji trajne izobrazbe (stručnog usavršavanja) magistara farmacije ne smiju izdavati certifikate o stečenim kompetencijama ljekarnika bez prethodne evaluacije i odobrenja Hrvatske ljekarničke komore, već samo potvrdnice o pohađanju određenih oblika trajne izobrazbe.

Sukladno navedenom, s obzirom na  regulatornu usklađenost ljekarničke profesije u Republici Hrvatskoj, certifikati o stečenim ljekarničkim kompetencijama  izdani od bilo kojeg provoditelja trajne izobrazbe, a  koji nisu evaluirani i odobreni od strane nadležnih institucija, smatraju se nevažećima.


   
Povratak