Datum:   11.9.2018
Naplata participacije i doplate za lijekove

Prilikom izdavanja lijeka koji se nalazi na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), osigurana osoba, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, podmiruje:

1)     troškove zdravstvene zaštite (članak 35.)

 “Sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (članak 35.) kojim se utvrđuje obveza sudjelovanja osiguranih osoba HZZO-a u troškovima primarne zdravstvene zaštite, određeno je da se naplaćena sredstva u gotovini, po osnovi sudjelovanja osiguranih osoba HZZO-a u troškovima primarne zdravstvene zaštite (prihod HZZO-a) uplaćuju na račun Državnog proračuna“

Sudjelovanje u troškovima primarne zdravstvene zaštite koji uključuju participaciju od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu osigurane osobe plaćaju u gotovini.

2)     troškove sudjelovanja u cijeni lijeka na dopunskoj listi (članak 20.)

“Dopunska lista lijekova Zavoda, osim pune cijene lijeka, obvezno sadrži iznos sudjelovanja u cijeni lijeka koju osigurava osigurana osoba Zavoda”.

Sudjelovanje u troškovima cijene lijeka koji se nalazi na dopunskoj listi, osigurane osobe plaćaju gotovinom ili karticom, što ovisi o poslovnoj odluci ljekarne.

Naplaćena sredstva se ne uplaćuju u državni proračun, već podmiruju dio nabavne cijene lijeka. Prilikom plaćanja karticom, naplaćena sredstva se umanjuju za proviziju kartičnog poslovanja, neovisno da li se radi o debitnoj (tekući i žiro račun) ili  kreditnoj kartici.

S obzirom da ljekarne ovako naplaćenim sredstvima podmiruju svoje obveze prema dobavljačima, poslovnom odlukom mogu odrediti da li će sredstva naplaćivati samo u gotovini ili u gotovini i kartici. U slučaju plaćanja karticom umanjenje naplaćenih sredstava za trošak provizije kartičnog poslovanja snosi ljekarna.

Hrvatska ljekarnička komora

   
Povratak