Datum:   19.6.2018
e -Savjetovanje: Izmjene i dopune Pravilnika o registru Hrvatske ljekarničke komore

Poštovane kolegice i kolege

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) kojom se štite osobni podaci građana Europske unije stupila je  na snagu 25. svibnja 2018.

Radi usklađenja odredbi Pravilnika o uvjetima, načinu upisa, vođenja i sadržaju Registra magistara farmacije, članova Hrvatske ljekarničke komore s odredbama Opće Uredbe, Izvršni odbor Komore predlaže izmjene i dopune gore navedenog Pravilnika.

Predložene izmjene i dopune Pravilnika o registru magistara farmacije odnose se na brisanje obveze dostave podataka o imenu oca i majke, JMBGu i nacionalnosti.

Također se predlaže Pravilnik dopuniti novom odredbom koja će propisati sadržaj registra magistara farmacije koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske ljekarničke komore.

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu upisa vođenja i sadržaju registra.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 20. srpnja 2018. godine na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o registru magistara farmacije.“


IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O REGISTRU HLJK;PRIJEDLOG


PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE U PRAVILNIKU O REGISTRU

   
Povratak