Datum:   8.6.2018
Odgovor Hrvatske veterinarske komore-Izdavanja lijekova koji u sebi sadrže opojne droge

Hrvatska ljekarnička komora uputila je dopis Hrvatskoj veterinarskoj komori kojim je upozorila da ljekarnici u humanim ljekarnama imaju česte primjedbe na neispravno propisivanje recepata za izdavanje lijekova za liječenje životinja, od strane doktora veterinarske medicine.

Zatraženo je da u cilju ispravnog i zakonitog izdavanja lijeka a sukladno Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (Narodne novine broj: 86/13, 90/13, 102/14, 107/15, 72/16)  Hrvatska veterinarska komora podsjeti doktore veterinarske medicine da prilikom propisivanja lijeka koji sadrži opojnu drogu isti propišu na poseban  recept i u duplikatu te da na receptu naznače broj knjige narkotika kako bi i ljekarne lijek mogle izdati sukladno pozitivnim propisima.

Hrvatska veterinarska komora je sukladno Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (Narodne novine broj: 86/13, 90/13, 102/14, 107/15, 72/16) potvrdila gore navedeni način propisivanja lijeka na koji je upozorila Hrvatska ljekarnička komora.


   
Povratak