Datum:   7.6.2018
Prijave za glavne mentore za specijalističko usavršavanje magistara farmacije

Molimo sve pravne osobe odnosno ustanove u kojima se provode specijalizacije magistara farmacije da uredu Komore dostave mišljenje s prijedlogom glavnih mentora skladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 73/08) radi utvrđivanja Liste glavnih mentora koju HLJK predlaže i donosi ministar zdravstva, a koja se objavljuje na mrežnim stranicama Komore:http://www.hljk.hr/Zaljekarnika/Ljekarničkadjelatnost/Specijalizacijezamagistrefarmacije/tabid/117/Default.aspx

Molimo ustanove da svoje prijedloge i mišljenja mentora pošalju u ured Komore na adresu Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10 000 Zagreb do 20. rujna 2018.


   
Povratak