Datum:   22.5.2018
Izdavanje lijekova koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), dronabinol i/ili nabilon

Poštovane kolegice i kolege,

Sukladno upitu Hrvatske ljekarničke komore prema nadležnom Ministarstvu zdravstva mogu li se lijekovi koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), dronabinol i/ili nabilon izdavati u Republici Hrvatskoj temeljem recepta koji je propisala ovlaštena osoba iz druge države, članice Europske unije obavještavamo Vas da smo zaprimili sljedeći odgovor:

„Sukladno Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova s obzirom na način izdavanja te način propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine", broj 86/13, 90/13,102/14 i 107/15), lijekove i pripravke  koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), dronabinol ili nabilon  propisuju isključivo izabrani doktori medicine u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena po preporuci doktora medicine specijalista neurologije, internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije na neponovljivi recept, koji imaju sklopljen ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i upisani su u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH).

Slijedom navedenog, lijek koji sadrži THC, a koji je propisala ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije NE SMIJE izdati ljekarnik u Republici Hrvatskoj.“


   
Povratak