Datum:   11.5.2011
Iznimna opskrba 5u1 cjepiva

U svibnju i lipnju ove godine nabava cjepiva J07CA06071, J07CA06081 I J07CA06082 će se provoditi iznimnim postupanjem. Naputak HZZOa za postupanje možete naći ovdje.

U navedenom naputku, napravljena je greška vezano uz ispostavljanje računa sa strane ljekarne. Naime, u ovom dopisu navedena pozicija A690034 je kriva. Ispravna pozicija na koju ljekarna treba ispostaviti račune je A6900341.
 
U prilogu je i izgled recepta (primjereno popunjene tiskanice) koji je namijenjen za uputu liječnicima kako cjepivo propisati, odnosno ljekarnicima na kako popunjeni recept mogu cjepivo izdati. Kliknuti ovdje.
   
Povratak