Datum:   11.5.2011
Ostvarivanje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Na tiskanicama recepata HZZOa na kojima su propisani lijekovi u slučaju priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti, moraju biti naznačene (dopisane):

·         oznaka ozljede na radu (OR) ili profesionalne bolesti (PB)
·         šifra oslobođenja plaćanja sudjelovanja (šifra 55)
·         i evidencijski broj priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, koji izgleda ovako:
OR x datum y/godina tj primjerice  6003 230311 9/2011; gdje je  6003 oznaka prijave, 230311 je dan mjesec i godina, 9 kontrolna znamenka / godina
Ukoliko na tiskanici recepta nisu naznačene sve, gore navedene oznake, lijekove se ne može izdati za liječenje ozljede na radu ili profesionalne bolesti, već kao „obične“ recepte.
 
   
Povratak