Datum:   22.1.2018
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 116/2017 - novi obrazac AO10

Poštovani kolege i kolegice,

Novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („NN“ br. NN 116/2017)  je stupio na snagu 24.11.2017. On propisuje novi obrazac AO10  kojeg moramo koristiti za izvješće o uvozu, unosu i proizvodnji jednokratne ambalaže.

Novi obrazac se počinje koristiti za izvještaj za zadnji kvartal 2017-e godine.

Obrazac se nalazi na linku: 

http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_za_ambalazu_i_ambalazni_otpad/

http://www.fzoeu.hr/docs/obrazac_ao10_prosinac_2017_v1.xls

   
Povratak