Datum:   29.12.2017
Privatna praksa na osnovi zakupa-Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN131/2017)

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 131/2017 objavljena Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti  kojom se određuje da zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/10), prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2018. godine.

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3012.html


   
Povratak