Datum:   29.12.2017
Usluga dopunskog osiguranja osiguravajućih društava

Drage kolege i kolegice,

Obavještavamo vas da je ured HLJK održao završne razgovore sa Hrvatskom uredom za osiguranje koji zastupa sva društva koja pružaju uslugu dopunskog osiguranja.

Dogovorene su sljedeće bitne odredbe ugovora o provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja sa svim društvima za osiguranje koja nude navedenu uslugu:

   -osiguravatelj se obvezuje za obavljenu uslugu Ljekarni platiti naknadu od 5,00 kn (+PDV) po receptu, za izdavanje lijekova s Dopunske liste lijekova HZZO-a te 5,00 kn (+PDV) po doznaci, za izdavanje ortopedskih i drugih pomagala s Popisa HZZO-a

         -trajanje ugovora je predviđeno za razdoblje 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018-e godine uz mogućnost automatskog produženja ako su obje strane suglasne, 

          -Hrvatska ljekarnička komora će obavijest objaviti na mrežnoj stranici Komore i isto dostaviti članovima kroz newsletter,

        - članovima Komore će se također dostaviti i prijedlog ugovora o provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja čim isti bude dostavljen u HLJK, kako bi ga ljekarne mogle usporediti s ponuđenim prijedlozima ugovora koja će im dostavljati društva za osiguranje

Bitno je naglasiti da se predložene odredbe odnose na sva osiguravajuća društva koja pružaju uslugu dopunskog osiguranja a ne samo na CO, Triglav i Wiener sa kojima je HLJK do sada imala dogovore o suradnji.

Ispričavamo se na kasnom slanju obavijesti, no zbog kašnjenja u definiranju bitnih odredbi o suradnji nismo bili u mogućnosti ranije Vas obavijestiti o zaključcima.

Ured HLJK

   
Povratak